اقتصاد رفتاری

چند سالی است که پس از گذراندن دوره ای در دانشگاه Duke در حوزه اقتصاد رفتاری به این موضوع علاقمند شده و سمینارها و دوره هایی را در این خصوص طراحی و اجرا کرده ام که اولین آن سمیناری در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، تحت عنوان روانشناسی پول بود. البته پس از آن نیز حوزه های دیگری چون انگیزش و معناداری در کار را برای برخی دوره های سازمان مدیریت صنعتی اجرا کرده ام

مدل های کسب و کار و نو آوری در آنها

مبحث مدل های کسب و کار، موضوعی مهم و جدی برای اکثر کسب و کار ها است. در بسیاری از  موارد طراحی یک مدل کسب و کار مناسب می تواند ضامن موفقیت شرکت شود. از این رو من نیز چند سالی است کنار مباحث دیگر این موضوع جذاب را نیز دنبال می کنم. سمینار نوآوری در مدل های کسب و کار ارائه شده در خانه مدیران نمونه ای از این کار پژوهشی است .