آرشیو نویسنده: golchinfar

برخی مباحث مهم در حوزه قیمت گذاری

مدتی است که در دوره های جامع مدیریت بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی  مبحث قیمت گذاری را هم تدریس می کنم. در چندین  سلسله نوشته متوالی  تلاش خواهم کرد،برخی چالشها و موضوعات مهم در حوزه قیمت گذاری در ایران را با شما به اشتراک گذارم. محاسبه دقیق قیمت تمام شده (Cost) قیمت گذاری از چند جهت […]

تدوین استراتژی های رقابتی

تدوین استراتژی های رقابتی یکی از الزامات موفقیت در فضای رقابتی کسب و کار، بررسی عملکرد رقبا و اتخاذ استراتژی های رقابتی مناسب است. در این راستا شرکت های موفق همواره به ارزیابی فعالیت های رقیبان خود پرداخته و در مقابل استراتژی های کارآمد را طراحی و اجرا می کنند. انتخاب صحیح استراتژی های رقابتی […]

سخن آغازین

 این وب سایت یادداشت های من، در خصوص موضوعات مختلف کسب و کار است. مطالب حول و حوش تجارب کاری و حرفه ای  من خواهد بود. اما برای استفاده بیشتر تلاش خواهم کرد، مطالب با طبقه بندی زیر ارائه شوند : تحلیل های کارشناسی که عمدتا برگرفته از تجزیه و تحلیل داده ها و بر […]

اقتصاد رفتاری

چند سالی است که پس از گذراندن دوره ای در دانشگاه Duke در حوزه اقتصاد رفتاری به این موضوع علاقمند شده و سمینارها و دوره هایی را در این خصوص طراحی و اجرا کرده ام که اولین آن سمیناری در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، تحت عنوان روانشناسی پول بود. البته پس از آن نیز […]