وب نوشته ها

وب نوشته ها

  • 10 مقاله برتر سال 2015

    10 مقاله برتر سال 2015

    شرکت مطرح و معتبر مشاوره ای مکنزی در نشریه خود هرساله لیستی از مقالات مورد توجه مخاطبان را منتشر می کند. لیست زیر عناوین 10 مقاله برتر سال 2015 است.

  • سخن آغازین

    سخن آغازین

    این بخش یادداشت های من، در خصوص موضوعات مختلف کسب و کار است. مطالب حول و حوش تجارب کاری و حرفه ای  من خواهد بود. اما برای استفاده بیشتر