نتایج جست و جوی : all

Galleries

GALLERY ELEMENT Create Galleries by using Image IDs and drag and drop. You can easily create galleries from the Page Builder. #text-box-1313654893 { width: 60%; } #text-box-1313654893 .text { font-size: 100%; } #banner-121306864 { padding-top: 500px; } #banner-121306864 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-121306864 .overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.71); } Simple GAllery Row with lightbox [...]

Parallax Shop

Fancy Top Title This is a simple banner Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Shop Now #text-box-401175132 { width: 80%; } #text-box-401175132 .text { font-size: 100%; } @media (min-width:550px) { #text-box-401175132 { width: 41%; } } #banner-1185211401 { padding-top: 540px; [...]

Slider Cover

Welcome to our Fashion shop Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Click me! #text-box-1749588047 { width: 78%; } #text-box-1749588047 .text { font-size: 125%; } @media (min-width:550px) { #text-box-1749588047 { width: 45%; } #text-box-1749588047 .text { font-size: 100%; } } #banner-1769867171 [...]

Our Stores

Our Stores #text-box-1651274998 { width: 60%; } #text-box-1651274998 .text { font-size: 100%; } @media (min-width:550px) { #text-box-1651274998 { width: 68%; } } #banner-657476521 { padding-top: 300px; } #banner-657476521 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-657476521 .overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2); } About our stores. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam [...]

Grid Style 3

Add any text here... New arrivals on the shop Browse #text-box-1145392577 { width: 50%; } #text-box-1145392577 .text { font-size: 99%; } #banner-219846116 { padding-top: 500px; background-color: rgb(255, 255, 255); } #banner-219846116 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-219846116 .bg { background-position: 65{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284} 16{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284}; } Add Any Headline here #text-box-626483775 { width: 60%; } #text-box-626483775 .text { [...]

Freelancer

WordPress & WooCommerce Expert Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. My Work #text-box-1960915599 { width: 85%; } #text-box-1960915599 .text { font-size: 100%; } @media (min-width:550px) { #text-box-1960915599 { width: 52%; } } @media (min-width:850px) { #text-box-1960915599 { width: 56%; } } #banner-1446884378 { padding-top: 100{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284}; } #banner-1446884378 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-1446884378 [...]

Big Sale

Up to50{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284}off #text-box-1183782437 { width: 29%; } #text-box-1183782437 .text { font-size: 100%; transform: rotate(1deg); } @media (min-width:550px) { #text-box-1183782437 { width: 15%; } } Sale Summer Sale has Started #timer-2146901065 { font-size: 114%; } Shop men Shop Women Shop All #text-box-1949922007 { width: 84%; } #text-box-1949922007 .text { font-size: 111%; } @media (min-width:550px) { #text-box-1949922007 [...]

Sale Countdown

BIG SUMMER SALE HAS STARTED. UP TO 70{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284} OFF   Make sure you #timer-466328518 { font-size: 94%; } It has finally started BIG SUMMER SALE    #timer-225132711 { font-size: 307%; } #timer-225132711 span { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.86); } Shop Men Shop Women Shop all #text-box-48920761 { width: 80%; } #text-box-48920761 .text { font-size: 100%; [...]

Forms

Create Powerful Forms Create Powerful forms with the integrated Contact Form 7 Plugin. #text-box-328200700 { width: 60%; } #text-box-328200700 .text { font-size: 100%; } #banner-1718033572 { padding-top: 261px; } #banner-1718033572 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-1718033572 .overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.09); } #banner-1718033572 .bg { background-position: 54{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284} 100{52ad7356743b9d9f1ab67c7b82b2e269da84b34c9462a33e9db62427ea363284}; } Simple Contact Form (insert [...]

Price table

PRICE TABLE ELEMENT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. #text-box-356875755 { width: 60%; } #text-box-356875755 .text { font-size: 100%; } #banner-350059001 { padding-top: 377px; } #banner-350059001 .bg.bg-loaded { background-image: 10; } #banner-350059001 .overlay { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.61); } [...]